روش اول: استعلام اصالت گوشی از سایت سامانه همتا روش اولی که می‌توانید از آن به منظور استعلام مربوط به ورود به سایت سامانه همتا می‌شود. بدین منظور باید مراحل زیر طی شوند: با کلیک بر روی این قسمت به صفحه اصلی سامانه همتا مراجعه کنید. بر روی گزینه استعلام اصالت کلیک کنید. در فیلد اول پنجره […]