نحوه حذف برنامه ها در Android دو روش : حذف برنامه های دانلود شده           حذف برنامه های سیستم خلاصه ی ۱۰ ثانیه ای تنظیمات را باز کنید. روی برنامه ها ضربه بزنید. یک برنامه را انتخاب کنید. روی UNINSTALL ضربه بزنید. روی OK ضربه بزنید. روش اول :  حذف برنامه های دانلود شده setting تنظیمات دستگاه خود […]