موارد زیادی پیش می آید که می خواهیم یک صفحه ی وب را در کامپیوتر خود ذخیره کنیم و سپس هنگامی که به اینترنت وصل نیستیم و یا به اصطلاحی آفلاین هستیم بتوانیم دوباره محتوای آن صفحه را مشاهده کنیم. برای توضیحات بیشتر در ادامه مطلب باما باشید.