آموزش تمیز کردن آناناس ابتدا آناناس را بشویید سپس برگ های اناناس را با چاقو جدا کنید و دور بیندازید