logobig

سلام به نحوه خونه خوش آمدید. نحوه خونه در ۷ خرداد سال ۱۳۹۴ با ارسال اولین پست به طور رسمی شروع به کار کرد.

نحوه خونه یک سایت مرجع برای آموختن نحوه ی انجام کار ها و ترفند ها در زمینه های موضوعی متفاوت می باشد. به طور کلی مطالب نحوه خونه به دو نوغ هستند:‌مطالب اختصاصی و مطالبی که با ذکر منبع از وب سایت های دیگر برداشته (و گاها ترجمه)‌ می شوند.